Tinkamumo Kriterijai

Norėdamos dalyvauti TechSoup dotacijų programose, NVO organizacijos yra patikrinamos ar atitinka bendrus pelno nesiekiančios organizacijos principus. Taip pat organizacijos turi atitikti specialius kriterijus, kurie yra nustatyti kiekvienai programai atskirai.

Programos tinkamumo kriterijai yra pateikti žemiau. Jei jūs esate suinteresuoti ir tikite, kad Jūsų organizacija atitinka kriterijus, prašome užregistruoti savo organizaciją ir pateikite reikalaujamus dokumentus. Prašome prisegti tinkamus dokumentus kai registruojatės. Kai kurioms programoms yra nustatyti specialieji reikalavimai. Jei mums reikės papildomos informacijos, mes susisieksime su Jumis ir paprašysime atsiųsti trūkstamą informaciją.

Organizacijos patvirtinimui, turite:

1. Organizacija turi būti užregistruota kaip pelno nesiekianti ar religinė “Registrų centre”;

2. Kaip pelno nesiekianti organizacija tarnauti visuomenės interesams;

3. Turėti “Registrų centro” patvirtintą paramos gavėjo statusą.

Kad TechSoup galėtų nustatyti Jūsų organizacijos kaip pelno nesiekiančios arba religinės organizacijos status, Jūs turite pateikti pakankamai įrodymų, kaip aprašyta žemiau:

      1. Pateikite savo organizacijos registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas organizacijos statusas. Įrodymai gali būti tokie:

    • Nuoroda į valstybės tvarkomą organizacijų registrą;
    •  Registravimo sertifikatas ar pažymėjimas;
    •  Laiškas iš atsakingos valstybinės institucijos, kuriame patvirtinamas organizacijos statusas;
    •  Valstybinio pranešimo kopija laikraštyje, žurnale, kitame valstybės leidžiamame leidinyje, kuriame įvardintas organizacijos statusas;
    •  Jūsų organizacijos nuostatai, jei pateikiama versija yra išversta į anglų kalbą (priimamas ir neoficialus vertimas);

      2. Gali tekti pateikti nuorodą į Lietuvos Respublikos dokumentus ir įstatymus, kur Jūsų organizacijos tipas yra priskiriamas prie pelno nesiekiančių organizacijų, nurodant įsakymo straipsnius, kuriuose tai yra aprašyta. Reikėtų pateikti anglišką versiją (galimas ir neoficialus vertimas).

Jei Jūsų organizacija yra kitos tarptautinės organizacijos narys arba ji yra skėtinė organizacija, pateikite prašau tokios narystės įrodymus.